nl
de
en
en

Warmtepleisters en Nicotinepleisters voor scherpe prijzen leverbaar.

Drugstest Cocaine € 1,- Per Stuk

Leverancier: Pleisterhuis
Toepassing: Drugstests Cocaine
Gebruiksduur: 3mm Cassette
Beschrijving: Urine
Levertijd: 3 werkdagen
Prijs: Nog niet bekend.

Binnenkort te bestellen.
Neem contact op voor meer info.

Drugstest Cocaine

Drugtest Cocaïne


Tegenwoordig is het gebruik van drugs voor veel jongeren heel gewoon. Vaak merkt men uiterlijk niets aan deze jongeren zodat familie en andere naasten bijna geen aanwijzingen krijgen die op een eventuele drugsverslaving duiden. Hierdoor kunnen zij de eigenlijk noodzakelijke hulp niet verlenen. 
Omdat veel voorkomend gedrag bij drugsgebruikers zoals agressie, verminderde prestaties op school of werk, het zich afzetten tegen ouders ook bij veel puberende jongeren voorkomt en als normaal wordt beschouwd, valt het drugsgebruik vaak niet op. 
Wanneer de vriendenkring van de jongere echter verandert of deze in staat blijkt schijnbaar moeiteloos hele nachten uit te gaan dan kunnen dit aanwijzingen zijn die op drugsgebruik duiden.  
Spreek met de desbetreffende persoon over uw vermoeden van drugsgebruik en vraag hem of haar een urinemonster af te geven. Hiermee kunt u dan aantonen of er daadwerkelijk sprake is van drug.  


DRUGSWETENSCHAP 
Met deze test kunt u de aanwezigheid van benzoylecgonine in urine aantonen. Benzoylecgonine is een metaboliet (afbraakproduct) van cocaïne.  Cocaïne wordt gewonnen uit de bladeren van de coca plant.  Gebruik van cocaïne kan zorgen voor euforie, een toename van het zelfvertrouwen en zelfs het gevoel dat men over bovenmenselijke krachten beschikt. Het leidt ook tot een snellere polsslag, een verwijding van de pupillen, koorts, spiertrekkingen en zweten Benzoylecgonine kan 24 tot 60 uur na het gebruik van cocaïne nog in de urine worden aangetoond. 


HOE WERKT DE TEST?
Het aantonen van de drug in urine gebeurt door middel van een voor deze drug specifieke gekleurd antilichaam. Wanneer de drug in de urine aanwezig is zal deze een verbinding met dit antilichaam aangaan en verhindert daardoor dat het antilichaam een verbinding met het Testmembraan kan aangaan. De kleur van de testlijn zal met een stijgende drugsconcentratie steeds lichter worden totdat deze uiteindelijk volledig verdwijnt. ( Positief testresultaat )  De controlelijn zal altijd zichtbaar moeten zijn, het al dan niet aanwezig zijn van de drug in de urine is niet van invloed. De controlelijn dient ter controle van het juist functioneren van de test.


Sneltest voor de detectie van Cocaine in urine
U hebt besloten een test doen waarmee u de aanwezigheid van benzoylecgonine in urine kunt aantonen. Benzoylecgonine is een metaboliet (afbraakproduct) van cocaïne. Met deze test heeft u een kwalitatief hoogwaardig product in handen. Lees voor aanvang van de test deze handleiding zorgvuldig door zodat u betrouwbare testresultaten krijgt en deze op een juiste manier interpreteert. Deze handleiding bevat namelijk belangrijke aanwijzingen die, voor een juiste uitvoering van de test, absoluut gevolgd dienen te worden. 
Een verpakking bevat:
• Een plastic pouch met testcassette inclusief een pipet voor het druppelen van de urine.  De plastic pouch pas openen op het moment dat u gaat testen. 
• Een gebruikershandleiding 
Verder hebt u nodig:
• Een schone beker of glas om de urine in te verzamelen
• Een stopwatch of horloge  
Aanwijzingen i.v.m. testmateriaal Deze test is uitsluitend bedoeld voor het testen in urine en niet geschikt voor toepassingen in ander testmateriaal zoals speeksel of zweet. 
Bewaartemperatuur  De gesloten plastic pouch bij kamertemperatuur onder 30°C of in de koelkast ( 2-8°C ) bewaren Onder deze omstandigheden kan de uiterste houdbaarheidsdatum zoals vermeldt op de pouch gegarandeerd worden.  De test niet gebruiken wanneer de plastic pouch beschadigd is of wanneer de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken is.


UITVOERING VAN DE TEST

1) Voorbereiding 
• Leg de plastic pouch met de test klaar. Wanneer de test in de koelkast werd bewaard moet deze ongeopend voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden. • Voor het opvangen van de urine heeft u een glas of een beker nodig. Deze moet schoon en droog zijn en mag en geen resten van afwasmiddel bevatten. Verder hebt u een stopwatch of een horloge nodig 
2) Urinemonster afnemen 
• Vraag de te testen persoon om een urinemonster af te geven ( in de beker te plassen ).
Let op: Manipulatiegevaar  Zorg ervoor dat bij de afgifte van het urinemonster geen manipulatie mogelijk is. Sommige drugsgebruikers zijn zeer vindingrijk om het drugsgebruik, zoals bijvoorbeeld bij politiecontroles, te maskeren. Deze trucs worden soms ook via het Internet verspreid. Zorg ervoor dat er in de ruimte geen vloeistoffen aanwezig zijn die in plaats van de urine in de beker kunnen worden gegoten. Ook mogen geen andere personen en dieren in de ruimte aanwezig zijn. Verder kan men proberen de urine met chemicaliën te vermengen om de test te beïnvloeden. Een chloor- of citroenlucht, andere geurstoffen of schuimvorming van het urinemonster zijn duidelijke aanwijzingen dat het urinemonster is gemanipuleerd. Deze gemanipuleerde urinemonsters mag men niet voor de test gebruiken.  
3) Uitvoering van de test 
• Neem de testcassette en pipet uit de plastic pouch. De lege plastic pouch en zakje met droogmiddel kunt u bij het normale huisvuil doen. Start onmiddellijk na het openen van de plastic pouch met testen. 
• Leg de cassette op een vlakke ondergrond en neem even de tijd om de testcassette rustig te bekijken.   
• Doop het puntje van de pipet in de urine en zuig een beetje urine op tot aan het streepje op de pipet. • Druppel nu 3-4 druppels urine in de ronde opening van de testcassette. Start onmiddellijk na het druppelen de stopwatch of het horloge. U ziet nu dat de roodgekleurde vloeistof zich langzaam over het resultaatvenster van rechts naar links beweegt.
• Lees het testresultaat na 5 minuten af. Later dan 5 minuten aflezen is ook mogelijk echter maximaal 15 minuten. Aflezen na 15 minuten kan een onbetrouwbaar en foutief resultaat opleveren.       
4) Interpretatie van het testresultaat 
Kijk naar het resultaatvenster om het testresultaat te kunnen interpreteren. Binnen het resultaatvenster zijn één of twee rode lijnen zichtbaar. De controlelijn C moet in ieder geval zichtbaar zijn omdat deze aangeeft dat de test op een juiste manier is uitgevoerd. Daarbij is de sterkte (kleurintensiteit) van deze lijn niet belangrijk. Wanneer er geen  C-lijn verschijnt is de test niet goed uitgevoerd en het testresultaat dus ongeldig.  
Het verschijnen van de testlijn T is afhankelijk van de drugconcentratie in de urine en geeft het eigenlijke testresultaat aan. De kleurintensiteit van de lijn vermindert bij een toenemende drugsconcentratie in de urine en zal bij een kritische grensconcentratie volledig verdwijnen. Dit is het resultaat dat men kan verwachten bij drugsgebruik. De volgende afbeelding geven aan hoe men het testresultaat moet interpreteren.


Negatief testresultaat:

In het resultaatvenster verschijnen 2 gekleurde lijnen. De controlelijn C geeft aan de test correct is uitgevoerd. De aanwezigheid van de testlijn T geeft aan dat het testresultaat negatief is. De kleurintensiteit van de testlijn T kan daarbij zowel sterker als zwakker zijn dan de controlelijn C. Dit testresultaat betekent dat het urinemonster geen drugs of afbraakproducten hiervan bevat. In ieder geval overschrijdt de concentratie de kritische grenswaarde niet.  
Wanneer de test één van de bovenstaande resultaten aangeeft dan kunt u er met hoge waarschijnlijkheid van uit gaan dat de geteste persoon geen cocaïne gebruikt heeft.


Positief testresultaat:

In het resultaatvenster verschijnt alleen de controlelijn C. De testlijn T ontbreekt en is niet te herkennen. Dit resultaat betekent dat de urine een concentratie benzoylecgonine bevat die de kritische grenswaarde overschrijdt.  
Wanneer de test bovenstaand resultaat aangeeft dan kunt u er met hoge waarschijnlijkheid van uit gaan dat de geteste persoon cocaïne gebruikt heeft.  
Ongeldig:
Wanneer er geen controlelijn C verschijnt is de test ongeldig, ook wanneer er wel een testlijn T verschijnt. Zie de afbeeldingen hieronder. Herhaal in dat geval de test nog eens met een nieuwe testcassette. 
Wilt u dealer worden? Klik: Dealer